Betonové prvky pro kabelizaci

Betonový drenážní žlab

Betonový drenážní žlab slouží jako zákrytová deska k zakrytí šachet, jímek, kopaných a vrtaných studní.

 • Betonový drenážní žlab ø 15 cm:    150 x 1000 mm    40 ks/pal   20 kg/ks
 • Betonový drenážní žlab ø 20 cm:    200 x 1000 mm    31 ks/pal    26 kg/ks
 • Betonový drenážní žlab ø 25 cm:    250 x 1000 mm     30 ks/pal    34 kg/ks
 • Betonový drenážní žlab ø 30 cm:    300 x 1000 mm     18 ks/pal    50,5 kg/ks

Betonová trubka kulatá

Betonová trubka kulatá slouží pro odvod dešťové vody, splaškových vod nebo jiné potrubní spojení.

 • Betonová trubka kulatá 15:    150 x 1000 x 30 mm    25 ks/pal    40 kg/ks
 • Betonová trubka kulatá 20:    200 x 1000 x 30 mm      volně         52 kg/ks
 • Betonová trubka kulatá 30:    300 x 1000 x 40 mm      volně        101,5 kg/ks
 • Betonová trubka kulatá 40:    400 x 1000 x 50 mm      volně         154 kg/ks
 • Betonová trubka kulatá 50:    500 x 1000 x 60 mm      volně         200 kg/ks
 • Betonová trubka kulatá 60:    600 x 1000 x 60 mm      volně         298 kg/ks

Betonový odvodňovací žlab

Betonový odvodňovací žlab slouží pro povrchové odvodnění.

 • BEST-ŽLAB I:    330 x 590 x 669 x 80 mm    30 ks/pal    46 kg/ks