Betonové skruže a tvárnice

Skruž

Skruž slouží ke stavbě šachet, jímek, kopaných a vrtaných studní.

 • Skruž 80/25/9:         250 x 800 x 980 x 90 mm           145 kg/ks
 • Skruž 80/50/9:         500 x 800 x 980 x 90 mm            300 kg/ks
 • Skruž 80/100/9:      1000 x 800 x 980 x 90 mm           590 kg/ks
 • Skruž 100/25/9:       250 x 1000 x 1180 x 90 mm        185 kg/ks
 • Skruž 100/50/9:       500 x 1000 x 1180 x 90 mm         370 kg/ks
 • Skruž 100/100/9:    1000 x 1000 x 1180 x 90 mm        740 kg/ks

Základní betonová tvárnice

Betonová tvárnice slouží pro nosné i obvodové zdivo základových pasů, opěrných zdí, plotů bez použití bednění.

 • BEST-ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 10:    500 x 100 x 250 mm     145 kg/ks
 • BEST-ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 15:    500 x 150 x 250 mm      300 kg/ks
 • BEST-ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 20:    500 x 200 x 250 mm     590 kg/ks
 • BEST-ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30:    500 x 300 x 250 mm     185 kg/ks
 • BEST-ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 40:    500 x 400 x 250 mm     370 kg/ks
 • BEST-ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 50:    400 x 500 x 250 mm     740 kg/ks

Poklop meliorační skruže

Poklop meliorační skruže slouží pro překrytí studní a jímek.

 • Poklop skruže 100 přírodní:    1000 x 100 mm     189 kg/ks
 • Poklop skruže 120 přírodní:    1200 x 100 mm     240 kg/ks