Silniční panely

Kryty ze silničních panelů se obvykle používají pro dočasné účelové komunikace (např. na staveništi), dočasné objízdné komunikace a parkovací, průmyslové a jiné plochy.

  • KZD 3000 x 1000 x 150:    3000 x 1000 x 150 mm      1060 kg / ks
  • KZD 3000 x 1500 x 150:    3000 x 1500 x 150 mm      1590 kg / ks
  • KZD - silniční panel tloušťky 15 cm určený pro pojezd osobními vozidly.
  • IZD 3000 x 1000 x 215:    3000 x 1000 x 215 mm       1500 kg / ks
  • IZD 3000 x 1500 x 215:    3000 x 1500 x 215 mm       2280 kg / ks
  • IZD - silniční panel tloušťky 21,5 cm určený pro vozidla do celkové hmotnosti 20 tun a s maximálním kolovým tlakem 50 kN.

Použitý beton je třídy C 30/37 XF4.

Panely nejsou dimenzovány na ohyb, ale jen na tlak, proto je naprosto nezbytné zajistit jejich celoplošné uložení na podklad. Požadavky na zajištění kvalitních podkladních vrstev uvádíme v dokladu "Doporučená úprava podloží pro uložení silničních panelů".