Co nového

Nové výrobky v roce 2019 - silniční panely

Silniční panely tloušťky 150 mm (pro osobní auta) a 215 mm (určený pro vozidla do celkové hmotnosti 20 tun a s maximálním kolovým tlakem 50 kN) jsme zahájili v tomto roce. 
Silniční panely mají platné Prohlášení o shodě.