Co nového

Nový výrobek - betonové střešní desky BSD

V letošním roce jsme zavedli do výroby nový výrobek - betonové střešní desky BSD. Jedná se o desku, která se používá jako kryt zděných pilířků, do nichž jsou vsazeny rozpojovací a přípojkové kabelové skříně nebo rozvaděče. Deska se ukládá do maltového lože na obezdívku.

Podrobnosti jsou uvedeny v záložce "PRODUKTY".