Co nového

Úsporná opatření v areálu Marwel

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Úsporná opatření v areálu MARWEL, s.r.o“, reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0014494, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu je provedení energetických opatření v areálu firmy MARWEL, s.r.o. Jedná se o instalaci FVE, rekonstrukci vytápění včetně instalace tepelného čerpadla, rekonstrukci osvětlení, výměnu vysokozdvižných vozíků, modernizaci boxu na zrání betonových prvků, instalaci mikrovlnné sondy na měření vlhkosti betonové směsi v míchacím centru a automatizaci míchání.