Silniční panely

Silniční panel - tloušťka 150 mm

Silniční panel - tloušťka 150 mm


Kryty ze silničních panelů se obvykle používají pro účelové komunikace (například na staveništi), dále mohou být využívány pro dočasné komunikace, parkovací, průmyslové a jiné plochy.

KZD 3000 x 1000 x 150 mm, hmotnost 1 060 kg/ks
KZD 3000 x 1500 x 150 mm, hmotnost 1 590 kg/ks - dostupnost na dotaz
KZD - silniční panel tloušťky 15 cm určený pro pojezd osobními vozidly.

 Použitý beton je třídy C 30/37 XF4.

Silniční panely nejsou dimenzovány na ohyb, ale jen na tlak, proto je naprosto nezbytné zajistit jejich celoplošné uložení na podklad. Požadavky na zajištění kvalitních podkladních vrstev uvádíme v dokladu "Doporučená skladba podloží pro uložení silničních panelů" v záložce "Ke stažení". Zde jsou také k dispozici "Technické podmínky dodací - silniční panely", kde jsou uvedeny závazné podmínky pro manipulaci a skladování.

Silniční panely ceník - vzhledem k poskytovaným množstevním slevám a požadavkům na dopravu k zákazníkovi naceňujeme zakázky individuálně.