Silniční panely

Silniční panel - tloušťka 215 mm

Silniční panel - tloušťka 215 mm


IZD 3000 x 1000 x 215 mm, hmotnost 1 500 kg/ks
IZD 3000 x 1500 x 215 mm, hmotnost 2 280 kg/ks - dostupnost na dotaz
IZD - silniční panel tloušťky 21,5 cm určený pro vozidla do celkové hmotnosti 20 tun a s maximálním kolovým tlakem 50 kN.

 Použitý beton je třídy C 30/37 XF4.

Silniční panely nejsou dimenzovány na ohyb, ale jen na tlak, proto je naprosto nezbytné zajistit jejich celoplošné uložení na podklad. Požadavky na zajištění kvalitních podkladních vrstev uvádíme v dokladu "Doporučená skladba podloží pro uložení silničních panelů" v záložce "Ke stažení". Zde jsou také k dispozici "Technické podmínky dodací - silniční panely", kde jsou uvedeny závazné podmínky pro manipulaci a skladování.

Silniční panely ceník - vzhledem k poskytovaným množstevním slevám a požadavkům na dopravu k zákazníkovi naceňujeme zakázky individuálně.