O nás

Silniční panely

Kryty ze silničních panelů se obvykle používají pro dočasné účelové komunikace (např. na staveništi), dočasné objízdné komunikace a parkovací, průmyslové a jiné plochy.

Produkty

Silniční panel - tloušťka 150 mm

Kryty ze silničních panelů se obvykle používají pro účelové komunikace (například na staveništi), dále mohou být využívány pro dočasné komunikace, parkovací, průmyslové a jiné plochy.


KZD 3000 x 1000 x 150 mm, hmotnost 1 060 kg/ks

KZD 3000 x 1500 x 150 mm, hmotnost 1 590 kg/ks

KZD - silniční panel tloušťky 15 cm určený pro pojezd osobními vozidly.

Více informací
Silniční panel - tloušťka 215 mm

IZD 3000 x 1000 x 215 mm, hmotnost 1 500 kg/ks

IZD 3000 x 1500 x 215 mm, hmotnost 2 280 kg/ks

IZD - silniční panel tloušťky 21,5 cm určený pro vozidla do celkové hmotnosti 20 tun a s maximálním kolovým tlakem 50 kN.


Použitý beton je třídy C 30/37 XF4.


Silniční panely nejsou dimenzovány na ohyb, ale jen na tlak, proto je naprosto nezbytné zajistit jejich celoplošné uložení na podklad. Požadavky na zajištění kvalitních podkladních vrstev uvádíme v dokladu "Doporučená skladba podloží pro uložení silničních panelů" v záložce "Ke stažení". Zde jsou také k dispozici "Technické podmínky dodací - silniční panely", kde jsou uvedeny závazné podmínky pro manipulaci a skladování.


Silniční panely ceník - vzhledem k poskytovaným množstevním slevám a požadavkům na dopravu k zákazníkovi naceňujeme zakázky individuálně.

Více informací